W-079

Daisuke Shimada + Megumi Shinozaki + Miyu Otani Photo Exhibition “Mathilde” Photo Book

  • GRAPHIC DESIGN
Photograph
Daisuke SHIMADA (Qotori film.)
Flower Arrange
Megumi SHINOZAKI
Model
Miyu OTA
Art Direction
Seishi ONO (Concept Conception*)
Printing Direction
Takashi OCHIAI (Butter Inc.)

Loading...